Disclaimer


Op de toegang tot en het gebruik van de website van Knuvers Schoen- en Voetcentrum zijn, naast de toepasselijke landelijke en Europese wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel van deze website, gaat u akkoord met deze disclaimer.

Deze website is eigendom van Knuvers Schoen- en Voetcentrum B.V.

Het is niet toegestaan om de website, geheel of gedeeltelijk, openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Knuvers Schoen- en Voetcentrum B.V.

We doen onze  uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website als mede de inhoud van al onze andere uitingen op internet, met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld. De inhoud van de website wordt regelmatig geactualiseerd en/of gewijzigd, desondanks kan het voorkomen dat gepubliceerde informatie niet volledig en/of onjuist is. Wijzigingen kunnen per direct en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving doorgevoerd worden. Knuvers Schoen- en Voetcentrum B.V. is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen hiervan. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op de website.

Knuvers Schoen- en Voetcentrum B.V. is nimmer aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen van welke aard dan ook, die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, of de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen of andere uitingen van Knuvers Schoen- en Voetcentrum B.V. op internet.